کدخبر : 28558
سرویس : اقتصاد کلان
تاریخ مخابره :    ۱۳۹۸/۶/۲۰ - ۱۲:۰۴
اگزیم نیوز براساس آمار وزارت صمت تحلیل کرد
روند تولید منتخبان صنعتی تا پایان مرداد ۹۸
وزارت صمت، آمار تولید منتخبان صنعتی تا پایان تیرماه ۹۸ را منتشر کرد.

  آمار  تولید کنندگان منتخب صنعتی تا پایان تیرماه از سوی وزارت صمت منتشر شد بر این اساس:

فرش ماشینی

 در بهمن ۱۳۹۷  تولید فرش ماشینی بیشترین مقدار خود طی یک سال گذشته، که معادل ۹.۳ میلیون مترمربع است، را تجربه کرده است.  این در حالی است که به نظر میرسد پس از آن تولید این محصول با یک روند نزولی همراه بوده و در خرداد ۱۳۹۸ به   ۷.۰۸ میلیون مترمربع رسیده است که نسبت به مقدار مشابه سال گذشته با رشد ۰.۰۲ درصدی همراه بوده است. روند صعودی تولید فرش ماشینی در تیرماه۱۳۹۸   نیز ادامه یافته و با رشد حدود ۳  درصدی نسبت به خرداد  ۱۳۹۸  به حدود ۷.۳ میلیون متر مربع رسیده است.

چرم

بررسی های آماری نشان می دهد، همواره از فروردین تا اسفند سال ۱۳۹۷، تولید چرم با یک روند صعودی مواجه بوده؛ به گونه ای که در اسفند ۱۳۹۷  به بیشترین مقدار خود طی یک سال گذشته رسیده است. در حالی که که پس از آن با یک روند نزولی تا اردیبهشت ۱۳۹۸ مواجه شده و مجددا با افزایش تولید در خردادماه ۱۳۹۸  همراه بوده است. مطابق آمارها، میزان تولید چرم در خرداد ۱۳۹۸ نسبت به خرداد ۱۳۹۷  بیش از ۳ درصد رشد را تجربه کرده است. روند صعودی تولید چرم در تیرماه ۱۳۹۸نیز ادامه یافته و با رشد حدود  ۱۸ درصدی نسبت به خرداد ۱۳۹۸ به حدود  ۴ میلیون فوت مربع رسیده است.

کولر آبی

ارزیابی های آماری حکایت از این دارد که میزان تولید کولر آبی در فروردین ۱۳۹۸ نسبت به اسفند۱۳۹۷ کاهش ۱۴  درصدی را تجربه کرده است، اما در اردیبهشت ماه تولید این کالا افزایش یافته است یعنی  رشد ۱۰۹ درصدی نسبت به فروردین ۱۳۹۸  و به بیشترین مقدار خود طی یک سال گذشته رسیده است  ۱۸۴   هزاردستگاه و پس از آن مجددا در خرداد ۱۳۹۸ کاهش یافته اما همچنان از میزان تولید فروردین ۱۳۹۸  بالاتر است و نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از ۹۶درصد افزایش یافته است.  روند نزولی میزان تولید کولر آبی در تیرماه ۹۸ نیز ادامه یافته و با کاهش حدود ۴۷ درصدی نسبت به خرداد ۱۳۹۷ به حدود    ۸۰  هزار دستگاه رسیده که این رقم از مقدار تولید در تیرماه ۱۳۹۷ پایین تر است.

انواع کاغذ

از آنسو، بنابرآمارها، میزان تولید انواع کاغذ در فصل نخست سال ۱۳۹۸   نسبت به مقدار مشابه سال گذشته  ۲۱درصد رشد یافته است. این در حالی است که پس از کاهش ۲۲ درصدی میزان تولید این کالا در فروردین ۱۳۹۸ نسبت به اسفند ۱۳۹۷  ، روند صعودی را تا خرداد ماه طی کرده و به میزان ۵۰ درصد نسبت به فروردین ۱۳۹۸ رشد کرده است.  همچنین میزان تولید این کالا در خرداد ۱۳۹۸ نسبت به خرداد ۱۳۹۷  رشد ۳۶ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که تولید  کاغذ در تیرماه ۹۸  با کاهش ۲ درصدی نسبت به خردادماه به حدود ۸۸ هزارتن رسیده است.

کارتن

یکی از دیگر محصولات تولیدی که در فصل بهار رشد تولید را تجربه کرده است، کارتن است. به طوریکه بنابر آمارها،  میزان تولید کارتن در فصل اول سال ۱۳۹۸  نسبت به فصل اول ۱۳۹۷ رشد ۶۳ درصدی را تجربه کرده است. تولید این کالا از دیماه ۱۳۹۷ همواره با یک روند صعودی تا اردیبهشت ۹۸ همراه بوده

و به ۷۳ هزارتن رسیده، که بیشترین مقدار طی یک سال گذشته بوده و پس از آن در خردادماه کاهش یافته و به ۶۸ هزارتن رسیده است. روند کاهشی تولید انواع کارتن در تیرماه ۱۳۹۸  نیز ادامه داشته به طوری که با کاهش ۱۱درصدی نسبت به خرداد ۱۳۹۸  به حدود ۶۱  هزارتن رسیده است.

نئوپان

بنابر آمار منتشر شده ، میزان تولید نئوپان پس از رشد منفی ۳۲  درصدی از اسفند ۱۳۹۷ تا فروردین ۱۳۹۸ ، روند صعودی را تا خرداد ۱۳۹۸ در پیش گرفته است و با رشد ۴۲  درصدی نسبت به فروردین ۱۳۹۸ به ۶۷ هزار متر مکعب رسیده است. همچنین میزان تولید این کالا در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸  نسبت به مقدار مشابه سال گذشته رشدی تقریبا ۳۸درصدی را تجربه کرده است.  میزان تولید نئوپان در تیرماه ۱۳۹۸  نسبت به خردادماه حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و به حدود ۶۰ هزارمتر مکعب رسیده است.

فیبر

تولید فیبر از دیماه ۱۳۹۷ تا فروردین  ۱۳۹۸ دارای روند نزولی بوده و به 80 هزارمترمکعب رسیده و پس از آن با رشد ۱۷درصدی در اردیبهشت ۱۳۹۸، در بیشترین مقدار خود قرار گرفته  ۹۴ هزار مترمکعب و مجددا در خرداد ۱۳۹۸میزان تولید این کالا کاهش یافته و به ۹۱  هزار مترمکعب رسیده، که در مقایسه با مقدار مشابه سال گذشته رشد ۱۶ درصدی را تجربه کرده است. تولید فیبر در تیرماه ۱۳۹۸ نسبت به خرداد ۴ درصد رشد داشته و به حدود ۹۵ هزار مترمکعب رسیده است که این رقم بالاترین میزان تولید ماهانه فیبر طی ۱۵ ماه اخیر است.

روغن موتور صنعتی

میزان تولید روغن موتور صنعتی )تصفیه اول(  در بهار ۱۳۹۸ نسبت به بهار ۱۳۹۷ افت ۷  درصدی را تجربه کرده است. تولید این کالا در فروردین ۱۳۹۸ پس از کاهش ۴۶ درصدی نسبت به اسفند ۱۳۹۷ تا خردادماه دارای روند صعودی بوده و به ۵۴ هزارتن رسیده که نسبت به خرداد ۱۳۹۷ رشد  ۳۵ رصدی را تجربه کرده است. روند صعودی تولید روغن موتور صنعتی در تیر ۱۳۹۸  متوقف شده و با کاهش۶ درصدی نسبت به خرداد ۱۳۹۸ به ۵۱  هزارتن رسیده است.

دوده

همچنین میزان تولید دوده در بهار ۱۳۹۸ با روندی صعودی همراه بوده به گونهای که در خرداد ۱۳۹۸  برابر با ۱۲ هزار تن شده که بیشترین مقدار طی یک سال گذشته بوده  که برابر است  با میزان تولید این کالا در خرداد  ۱۳۹۷.  همچنین در تیرماه سال ۱۳۹۷ تولید این کالا برابر با ۵ هزار تن بوده که افت ۵۸ درصدی را نسبت به ماه گذشته تجربه کرده است. بررسی های آماری حکایت از این دارد که  این میزان کمترین مقدار تولید این محصول طی بازه مذکور بوده است. اما  روند صعودی تولید دوده در تیر ۱۳۹۸ متوقف شده و با کاهش ۱۸ درصدی نسبت به خرداد     ۱۳۹۸  به  ۱۰ هزارتن رسیده است.

 

پتروشیمی

میزان تولید پتروشیمی در فصل نخست سال ۱۳۹۸  برابر با ۱۳.۹ میلیونتن است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است. تولید این کالا از ابتدای سال ۱۳۹۸ با روندی نزولی همراه بوده و در خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۴.۵ میلیون تن شده که برابر با میزان تولید این کالا در خرداد ۱۳۹۷  بوده است. بنابر آمارها،  در آذر ۱۳۹۷ تولید این کالا در پایین ترین مقدار خود طی یک سال گذشته قرار داشته است. روند نزولی تولید محصولات پتروشیمی در تیرماه ۱۳۹۸ نیز ادامه یافته و با کاهش ۲.۲  درصدی نسبت به خرداد ۱۳۹۸ به حدود ۴.۴  میلیون تن رسیده است .

روغن های نباتی

همچنین بنابر آمار ارائه شده، میزان تولید روغن های نباتی در فصل اول سال ۱۳۹۸ برابر با ۳۴۷ هزار دستگاه بوده است که نسبت به میزان مشابه سال گذشته ۱۳  درصد رشد را تجربه کرده است.. همچنین بنابر آمارها، میزان تولید در فروردین ۱۳۹۸ با افت ۳۴ درصدی  نسبت به ماه قبل خود همراه بود و پس از آن در اردیبهشت افزایش یافته و مجددا در خرداد ۱۳۹۸ کاهش پیدا کرده و به ۱۲۳ هزارتن رسیده است.  میزان تولید این محصول در تیرماه ۹۸   با رشد ۹.۵  درصدی نسبت به خرداد ۱۳۹۸ به حدود ۱۳۵  هزارتن رسیده است.

داروی انسانی

مطابق آمارها، پس از آن که میزان تولید داروی انسانی در بهمن ۱۳۹۷ به بیشترین مقدار خود طی یک سال گذشته رسید، روند نزولی تولید این کالا آغاز و تا فروردین ۱۳۹۸ ادامه یافت و به  ۱.۹ میلیارد عدد رسید.  این در حالی است که پس آن میزان تولید این کالا در اردیبهشت ۱۳۹۸ مجددا به ۳.۸  میلیارد عدد )مقدار مشابه بهمن ۱۳۹۷) ، افزایش یافته و در ادامه در خردادماه به ۳.۷ میلیارد عدد کاهش پیدا کرده است. روند کاهشی تولید دارو در تیرماه ۱۳۹۸ نیز ادامه یافته به طوری که با کاهش ۳.۶  درصدی نسبت به خرداد ۱۳۹۸  به حدود  ۳.۵  میلیارد عدد رسیده است.

پودر شوینده

از سوی دیگر، ارزیابی آماری گویای این است که تولید پودر شوینده در فروردین ۱۳۹۸ پس از کاهش ۴۵ درصدی نسبت به اسفند ۱۳۹۷ به ۳۳ هزارتن رسید و پس از آن در اردیبهشت ماه با رشد ۷۲ درصدی نسبت به ماه گذشته به ۵۷ هزارتن افزایش یافته؛ و مجددا در خرداد ۱۳۹۸ به ۴۹ هزارتن کاهش یافت که نسبت به خرداد ۱۳۹۷ رشد منفی ۱۹  درصدی را تجربه کرده است. همچنین  در تیرماه ۱۳۹۸ ، میزان تولید پودرشوینده مجددا افزایش یافته و به بالاترین رقم میزان تولید خود در سال ۹۸  به ۵۹  هزارتن رسیده است.

لاستیک خودرو

همچنین مطابق آمارها، میزان تولید لاستیک خودرو در فروردین  ۱۳۹۸ پس از کاهش ۳۵ درصدی  نسبت به اسفند ۱۳۹۷ به ۱۱ هزار تن رسید که کمترین مقدار طی یک سال گذشته بوده است، پس از آن با رشد ۳۸ درصدی در اردیبهشت ماه به  ۱۵.۸ هزارتن رسیده و مجددا در خرداد ۱۳۹۸ کاهش یافته و به 15.2 هزار تن رسیده است. همچنین میزان تولید لاستیک خودرو در بهار ۱۳۹۸ نسبت به مقدار مشابه سال گذشته با افت ۱۵.۲ درصدی همراه بوده است. در تیرماه ۱۳۹۸ میزان تولید لاستیک خودرو تغییر چندانی نداشته و با رشد حدود ۲  درصدی نسبت به خرداد ۱۳۹۸ به حدود ۱۵.۵ هزارتن رسیده است..

 

 

الکتروموتور

از دیگر محصولات مورد بررسی میزان تولید الکتروموتور است که مطابق آمارها،  میزان تولید الکتروموتور در فروردین ۱۳۹۸ نسبت به اسفند سال گذشته ۳۵ درصد کاهش یافته اما در اردیبشهت ماه افزایش یافته و مجددا در خردادماه کاهش پیدا کرده و به ۷۹۴ هزار دستگاه رسیده است. همچنین بنابر آمارها، در فصل اول سال ۱۳۹۸ میزان تولید این کالا برابر با ۲.۱ میلیون دستگاه بوده، درحالی که این مقدار در مدت مشابه سال گذشته  ۲.۲  میلیون دستگاه بوده، که نشان میدهد تولید این کالا نسبت به سال گذشته 3 درصد کاهش یافته است. مقدار تولید این محصول در تیرماه ۱۳۹۸ با رشد ۱۱.۵ درصدی نسبت به خرداد ۱۳۹۸ به حدود ۸۵۵ هزار دستگاه رسیده است.

نخ  و الیاف

همچنین بنابر آمار منتشر شده، بیشترین میزان تولید این نوع نخ، طی یک سال گذشته در دی ماه ۱۳۹۷ و حدود ۲۲ هزارتن بوده است. همچنین میزان تولید این کالا در خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۱۸ هزارتن بوده که نسبت به مقدار مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است.  روند تولید این محصول در تیر ۱۳۹۸ صعودی بوده و با رشد  حدود ۴ درصدی نسبت به خرداد ۱۳۹۸ به  ۱۹ هزارتن رسیده است.

 به گزارش اگزیم نیوز از سوی دیگر، مطابق آمارها، بیشترین میزان تولید الیاف وتاپس پلی استر، طی یک سال گذشته در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و حدود ۱۹  هزارتن بوده است. همچنین میزان تولید این کالا در خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۱۸ هزارتن بوده که نسبت به ماه گذشته ۵ درصد کاهش یافته و نسبت به مقدار مشابه سال گذشته ۱۶  درصد رشد را تجربه کرده است.  میزان تولید این محصول در تیرماه ۱۳۹۸ با رشد ۱۱ درصدی نسبت به خرداد ۱۳۹۸ به حدود ۲۰ هزارتن رسیده است.

از طرفی، ارزیابی ها نشا نگر این است که بیشترین میزان تولید نخ پلی استر طی یک سال اخیر، در خرداد ۱۳۹۸ و برابر با ۲۷ هزارتن بوده است که نسبت به مقدار مشابه سال گذشته رشد ۲۶  درصدی و نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۸ رشد  ۳ درصدی را تجربه است.  میزان تولید نخ پلی استر در تیر ۱۳۹۸ با کاهش حدود  ۶  درصدی نسبت به خرداد ۱۳۹۸ به رقم تولید اردیبهشت ۱۳۹۸ رسیده است.  همچنین در سال ۱۳۹۷ تولید انواع پاپیوش همواره با یک شیب ملایم در حال افزایش بوده است و در اسفند ۱۳۹۷ به بیشترین مقدار خود  رسیده است. این در حالی است که به نظر میرسد پس از آن میزان تولید این کالا کاهش یافته و طی دوماه اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۸ روند ثابتی را در پیش گرفته و نسبت به اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۷ رشد  یک درصدی  را تجربه کرده است. میزان تولید این محصول در تیر ۱۳۹۸ نسبت به خرداد ۱۳۹۸ تغییر چندانی نداشته است.

چاپ خبر